round corners on top of content

Hva er CAPTCHA?

CAPTCHA (forkortelse for "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart"), hjelper oss til å finne ut om besøkende er en datamaskin eller menneske.

Skjemaer og uønsket epostmeldinger (SPAM)

Har du et bestillingsskjema eller kontaktskjema på nettstedet ditt, kan det hende at du får en epostmelding som er bare tulltekst. Dette kommer mest sannsynlig fra personer som har laget et program (robot) på en datamaskin for å fyll ut ditt skjemaet og send deg unønsket epostmeldinger.

 

Beskytte deg fra uønsket epostmeldinger med CAPTCHA

Hvis du vil unngå dette med ditt skjemaet, kan du legg til et felt som må fylles ut og kan kun leses av en person og ikke av en datamaskin og et program (robot).

Siden 2000, har CAPTCHA hjulpet med uønsket epostmelding fra skjemaer på Internett. Teknologien har endret seg etter programmer begynt å lese CAPTCHA.

 

captcha fra google

Eksempel fra Google.

 

Slitter du med uønsket epostmeldinger fra et skjema?

Hvis du opplever dette, kan du ta kontakt med oss for å legg til CAPTCHA i skjemaet ditt.

David Todd Watson
david@wow-medialb.com
tlf. 928 02 891

round corners on bottom of content
spinner graphic