round corners on top of content

Opplæring

Her får du hjelp og veiledning til BedriftOnline system.

Koble til Plone via WebDAV

Ved bruk av WebDAV, kan du koble til Plone som kan brukes for å lagre dokumenter og bilder rett fra Windows Explorer.

Read More…

Hva er CAPTCHA?

CAPTCHA (forkortelse for "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart"), hjelper oss til å finne ut om besøkende er en datamaskin eller menneske.

Read More…

round corners on bottom of content
spinner graphic