round corners on top of content

spam

Virus notifikasjon: Facebook Password Reset Confirmation!

by David Todd Watson — last modified Mar 17, 2010 12:00 PM

Vår ny SPAM og virus filter har funnet et farlig program som du burde vite om. read more...

Mindre spam i kommentarer og skjemaer med CAPTCHA

by David Todd Watson — last modified Oct 28, 2009 09:10 PM
Filed Under:

CAPTCHA (forkortelse for "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart"), hjelper oss til å finne ut om besøkende er en datamaskin eller menneske. read more...

round corners on bottom of content
spinner graphic