round corners on top of content

Gode råd for skriving av nettartikler

by Marte Hallem — last modified Mar 26, 2010 01:25 PM

Denne blogginnlegg om nettskriving kommer fra en gjest blogger, Marte Hallem av Marte Hallem tekst og tone.

 

De fleste kan skrive. Til en viss grad er det jo slik. Likevel er tekstskriving et eget fag og et eget handverk.

 

Nettskriving

 • En artikkel deles gjerne opp i tittel, ingress og brødtekst med mellomtitler.
 • Tenk gjerne at teksten skal være lettlest og forståelig for målgruppen.
 • Ingen mennesker liker å lese tunge setninger. Også avanserte tema kan kommuniseres godt med et lettlest språk.
 • Sett heller punktum enn å la setningene bli for lange.
 • En nettartikkel kan gjerne være enda kortere enn en artikkel i trykte medier.
 • Tenk målgruppe før du starter, og bruk tid på hvilken vinkling du velger.
 • Tenk at du ikke skal si alt på en gang, men velg deg et hovedbudskap.
 • Tenkt dramaturgi og disposisjon.
 • I artikler med nyhetsverdi bør det viktigste komme langt opp i teksten.
 • Ingressen skal vekke nysgjerrighet og gi folk lyst til å lese videre. Den kan også gjerne være informativ og nyhetsbringende.
 • Tenk samspill mellom tittel, bildebruk, bildetekster og ingress.
 • Bilder kan si mer enn tusen ord. Ikke undervurder betydningen av et godt bilde.
 • Bruk gjerne faktarammer og grafikk for å få fram «tunge» fakta på en lettere måte.
 • En god pekefingerregel er at ingressen helst ikke bør inneholde mer enn 20 ord.

 

om Marte Hallem - journalist / tekstforfatter

 

round corners on bottom of content
spinner graphic